fulibl福利部落小落最新挫后

fulibl福利部落小落最新挫后

 人以为邪在肾经未出,欲用丸加防己治之,非其治也,此乃发汗亡阳,阳虚而阴不能济之故也。鸡子黄治产后胞衣不下并用生者。

其油燃灯能昏人目,以其助淫火也。善通淋及妇人经脉不通,以五枚研末服三分,空心甘草汤下,须臾脐腹急痛,以黑豆煎汤服之即通。

白者下乳汁,专入气分也。象油亦能去垢涤痰,但不能去墨内容:辛微热无毒。

发明乌药香窜能散诸气,故治中风中气诸证。 患水肿人用之最妥。

生岭南城垣榕树间及粤西横州等处者,长七八寸。 胃之土气生,而肺金之气有不因之而得养者乎。

鸡冠血和酒酿调鲮鲤甲末治痘疮,肝热毒盛而变青干紫黑陷伏。妇人难产以七枚捣酒服之,或临产两手各握一枚,与相思子无异。

Leave a Reply