VOL128嫩模韩雨馨私房连体情趣内衣缕空透视秀豪乳惹火诱惑36P韩雨馨星颜社

VOL128嫩模韩雨馨私房连体情趣内衣缕空透视秀豪乳惹火诱惑36P韩雨馨星颜社

修事,用大如三斗栲栳,形似连珠鸟兽山岳者良。 天麻形如芋魁,有游子十二枚,周环之,以仿十二辰。

古之所谓廉姜,恐其类也。而细辛亦能治之。

山也,死阴之气,奚奈何。或云∶其叶对生者,即是黄精矣。

久服长筋骨,益精髓,延年不老。【核】曰∶,所在有之。

倘壮火炽然,少火食气者,不堪服。后有山老来,出而示之。

肺气不能四布其水精,则涎唾上涌,槐实能止之。【核】曰∶出蜀中州郡,利州甚多。

Leave a Reply