No846软软软妹子学生棉花糖candy首套写真41P棉花糖秀人网

No846软软软妹子学生棉花糖candy首套写真41P棉花糖秀人网

帝曰∶病之中外何如?滞肠胃,上焦不行,下脘不通,故痛胀欲死。

又方,大蛙肉捣烂,加冰片少许,摊患处立效。乃利仍不止者,膀胱不渗,而水谷不分也。

出臭汗则热自退,痘亦自出。小儿胃热呕吐,外症面赤烦躁,身热作渴,手足心热∶黄连一钱,姜汁炒,熟石膏一钱,共为细末,每服一钱,白汤调下,吐止勿再服。

肾主精不足则骨痿,故步履为艰也。岐伯曰∶病名曰酒风。

复以生桑火炭,置之地坎之中,高下以坐等者,欲其深浅适中,便于坐而得其暖也。发热时喜露头面,仰身卧,扬手掷足揭去衣被,渴欲饮水。

烧针丸黄丹水飞、朱砂水飞,和丸黄豆大,每用三四丸,插针尖上,灯火烧红存性,研末,用凉米泔水调服。王太仆曰∶病生之类有四,一者始因气动而内有所成,谓积聚症瘕,瘤气瘿气,结核癫痫之类也。

Leave a Reply