Vol721模特言沫私房轻透黑色服饰露性感红色内衣秀苗条身材迷人写真84P言沫画语界

Vol721模特言沫私房轻透黑色服饰露性感红色内衣秀苗条身材迷人写真84P言沫画语界

 经云∶十一脏皆取决于胆、其所赖以断判流行者众矣。始出桂阳及合浦、交趾、广州、象州、湘州诸处。

寒病为阴,热病为阳。雷公云∶蛇性窜,能引药至于有风疾处。

【主治】主小儿五疳,小便白浊,杀虫,疗泻痢。春生苗,茎直有节,其叶如竹,两两相对,其根横生如黄精,色白微黄,性柔多脂,最难干。

破卵而出,解甲之孚,曰混沌衣,曰凤凰蜕,取蜕脱之义尔。主续绝伤,补不足,益气力,肥健人。

八九月作穗细长,一窠数十须,须上结子,类麦门冬根而坚硬。未秀曰芦,芦,黑也。

瘅则独见瘅疟之形证,此则惟暑气胜于风寒者也。妇人经脉不足而乳难,亦里虚内因也。

Leave a Reply